Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis is het voor uw behandeling van essentieel belang dat de arts op de hoogte is van uw actuele medicijngebruik.

Het ziekenhuis is verplicht uw actuele medicijngebruik bij de apotheek op te vragen. Bij zo'n verzoek zullen wij, na uw goedkeuring, uw huidige medicatie doorgeven aan het ziekenhuis.

Op deze manier werken wij mee aan een zo veilig en optimaal mogelijk medicijngebruik, ook tijdens opname in het ziekenhuis.